www.LIpoly.my

KAJIAN KEBERKESANAN LATIHAN INDUSTRI DALAM
MEMPENGARUHI KEBOLEHPASARAN GRADUAN POLITEKNIK

Saudara /i

Kajian ini dilaksanakan bagi melihat keberkesanan perlaksanaan LI dalam mempengaruhi kebolehpasaran graduan politeknik . Kajian ini akan bermula pada Januari 2013 dan dijangka tamat pada Disember 2014. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah pelajar-pelajar yang telah menjalani Latihan Industri Semester Akhir (LISA) pada sesi Disember 2012 dan Latihan Industri Semester Empat (LISE) pada sesi Disember 2011. Respon JUJUR dari saudara/i amat diharapkan dalam perlaksanaan kajian ini kerana ianya bakal memandu para pengkaji dalam mencadangkan hala tuju perlaksanaan LI politeknik kelak. Untuk makluman, semua maklumat yang diberikan dianggap SULIT  dan hanya akan digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja .


Terimakasih


ARAHAN


Terdapat LAPAN(8)  bahagian di dalam soal selidik ini.  Pelajar dinasihatkan membaca dengan teliti semua item-item ini sebelum memberikan maklumbalas berdasarkan skala yang telah ditetapkan.

Sila masukkan nombor kad pengenalan pelajar :
( Contoh : 920101081234 )